Lisa
 发表于:2013/1/12 11:00:46 Lisa来自浙江 Lisa的IP地址是:125.108.159.195
请查询下MOFI在尼日利亚注册过没有


版主回复:尼日利亚商标目前没免费查询。


叶先生
 发表于:2013/1/12 0:10:14 叶先生来自福建 叶先生的IP地址是:222.79.74.162
请查下“PORSON”厨具类,在德国有没注册过。


版主回复:11类、21类,还是35类的,具体请咨询QQ:11995293


杨丹
 发表于:2012/12/13 11:32:38 杨丹来自四川 杨丹的IP地址是:182.139.49.60
补充一下,是43类的


版主回复:ORION INTERNATIONAL 在法国存在在先相同商标,不建议注册。


杨丹
 发表于:2012/12/13 11:31:36 杨丹来自四川 杨丹的IP地址是:182.139.49.60
请问一下ORION INTERNATIONAL 有没有在法国注册呢


版主回复:ORION INTERNATIONAL 存在在先相同商标,不建议注册。


jason
 发表于:2012/12/7 11:30:39 jason来自世界一角 jason的IP地址是:67.198.199.14
请问一下 minecraft 在美国有没有注册 软件 游戏 类别


版主回复:已有在先相同商标,保护在计算机游戏软件上,不建议注册。
2121056条留言 当前第196首页 上一页 下一页 尾页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
姓名
Email
主页
oicq
来自
校验
个人形象代表 头像
[ 网站首页 ] [ 查看留言 ] [ 管理登录 ] [ 注销退出 ]