AB
 发表于:2016/7/20 17:12:15 AB来自世界一角 AB的IP地址是:43.225.59.33
我想查询一下一个商标在英国的注册情况


版主回复:加QQ11995293


QQ
 发表于:2016/7/11 17:48:28 QQ来自世界一角 QQ的IP地址是:103.40.101.71
泰国的注册官费现在是多少?


版主回复:现在泰国官费按一个商品或一个服务收费,29美元一个商品或服务,10个商品或服务官费就是290美元,不过泰国官费很快要涨价了。


jason
 发表于:2016/7/11 15:34:55 jason来自广东 jason的IP地址是:103.40.101.71
您好,我想查询一个:HJM,在这商标11类,在沙特等国家的注册情况,谢谢


版主回复:沙特商标需要委托沙特律师查询,沙特一个类别的查询大概500美元


张先生
 发表于:2016/6/20 16:28:18 张先生来自世界一角 张先生的IP地址是:103.40.101.71
D-LUX在美国有注册吗?


版主回复:D-LUX 美国9、25类已经注册了


 发表于:2016/6/15 14:11:28 许来自世界一角 许的IP地址是:45.119.124.122
我有韩国公司提供的注册证书影印件,如何查韩国公司的注册信息以辨明真伪


版主回复:韩国公司我们查不了。
2111055条留言 当前第172首页 上一页 下一页 尾页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211]
姓名
Email
主页
oicq
来自
校验
个人形象代表 头像
[ 网站首页 ] [ 查看留言 ] [ 管理登录 ] [ 注销退出 ]